La gestió de la cosa pública i de la política sempre m’han atret i durant un període de gairebé 4 anys vaig ser elegit com a regidor a Muro exercint tasques de govern i d’oposició. També, des del 2009 fins al 2011 vaig ser gerent de l’EBAP.