En el període de 1995 a 1998 vaig estudiar magisteri especialitat de llengua estrangera a la UIB. El primer curs de carrera a l’antiga seu de devora l’escorxador i 2n i 3r ja a la nova facultat Guillem Cifre de Colonya del campus de la UIB. Vaig fer les meves pràctiques al CEIP Guillem Ballester i Cerdó de Muro.