Soc mestre definitiu al centre des del curs 2005/2006 amb la plaça d’Atenció a la Diversitat. Al llarg d’aquests darrers cursos he desenvolupat diferents tasques com la de membre de l’equip de suport, coordinador, tutor de primària i des de 2015 exercesc les tasques de director.