Militant de Més per Mallorca des de la seva creació. Provinent del PSM i de la seva escisió Entesa per Mallorca. He estat regidor al meu poble (Muro) on he desenvolupat tasques de govern i d’oposició per un període de 4 anys. Des del 2006 fins al 2010.