Quan vaig haver acabat els estudis de Magisteri vaig realitzar la Prestació Social Substitutòria a l’OCB. Aleshores estava situada al carrrer impremta de Palma i el seu president era Antoni Mir. Després de concloure el període de la PSS vaig ser contractat uns quants mesos per donar una mà amb l’organització dels premis 31D de 1999.