Participant dels tallers d’improvisació organitzats a Ca S’Artiller a Muro. De tant en tant particip a concursos de gloses de diferents temàtiques presentant obres pròpies.