Des de dia 1 de juliol de 2015 exercesc les tasques de director al CEIP S’Hort des Fassers d’Alcúdia. Acompanyat per Jesús Martínez com a cap d’estudis i Margalida Gual com a secretària. Junts afrontam un tercer mandat des del juliol de 2023 fins a juny de 2027.